Selecteer een pagina
Non-Disclosure Agreement

Non-Disclosure Agreement

De non-disclosure agreement, oftewel de geheimhoudingsovereenkomst. Laten we beginnen met het vaststellen van het doel van een non-disclosure agreement; je wilt informatie beschermen. 

Deze informatie kan privacy-, concurrentie- of zelfs bedrijfsgevoelig zijn. Denk aan een samenwerking met een extern bedrijf waar informatie-uitwisseling nodig is, of het in dienst nemen van een werknemer. Het op straat eindigen van informatie die voor jouw bedrijf belangrijk is, wil je koste wat het kost voorkomen. 

Bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst kunnen zich echter allerlei obstakels voordoen: Welke informatie bestempel je als vertrouwelijk? Wat als je een absolute geheimhoudingsovereenkomst formuleert maar er zich vervolgens een situatie voordoet waar het delen van een deel van de informatie toch wenselijk blijkt te zijn? En is een geheimhoudingsovereenkomst nou eenmaal geschonden, wat kan je dan doen? 

Doel & strekking 

Het loont om in ieder geval te beginnen met het benoemen van het doel van geheimhouden. Op het moment dat je dit duidelijk hebt worden de bedoelingen van partijen helder en voorzie je het contract al van context. Je kan een dergelijk contract afsluiten op het moment dat je met een partij op vertrouwelijke basis aan de onderhandelingstafel wil gaan zitten of wanneer je binnen een arbeidsrelatie vast wil leggen hoe er omgegaan moet worden met vertrouwelijke informatie. De duur is ook belangrijk: loopt de geheimhoudingsovereenkomst af tegelijkertijd met de arbeidsovereenkomst, of laat je hier andere termijnen gelden: het verval van de status vertrouwelijk of een gefixeerde tijdsperiode ná het bestempelen als vertrouwelijk. 

Uitzonderingsclausule 

De keuze is aan jou om te bepalen of je uitzonderingen in je geheimhoudingscontract wilt. Zie je in de toekomstig situaties ontstaan waar het toch wenselijk is dat de andere partij vertrouwelijke informatie kan delen? Neem dan een uitzonderingsclausule op. Een adviseur kan je op weg helpen met de gewenste formulering van het nodige beding. De keuze hangt af van met wie je onder welke omstandigheden een dergelijke geheimhoudingsovereenkomst wilt afsluiten. 

Aansprakelijkheid 

Bij het schenden van een geheimhoudingsovereenkomst kan men zich als gedupeerde partij beroepen op wanprestatie. Bij een geheimhoudingsovereenkomst schuilt hier wel een addertje onder het gras. Soms is het moeilijk te bepalen hoeveel schade een geheimhoudingsverklaringschending (eentje voor scrabble) heeft veroorzaakt. Een oplossing biedt het boetebeding: je kan een vast bedrag overeenkomen dat afgetikt dient te worden bij schending van geheimhouding én een schadevergoedingsbeding opnemen voor als de schadevergoeding wel vast te stellen is én het boetebedrag aanzienlijk overstijgt.  

Need to know basis 

Ook met een geheimhoudingsovereenkomst loop je nog steeds risico, ligt de informatie bloot dan is het kwaad al geschiedt; schadevergoedingen en boetebedingen kunnen hier maar deels tegen opboksen. Daarom is het handig om op een need-to-know basis te werken. Deel slechts informatie die de andere partij echt nodig heeft, blijkt de geheimhoudingsovereenkomst niet nageleefd te worden dan is de schade beperkt. 

Een non-disclosure agreement nodig? Vul de vragenlijst in en ontvang binnen 48 uur je geheimhoudingsovereenkomst.

Vragen of ondersteuning nodig? Neem contact met ons op of plan een telefonisch kennismakingsgesprek in.